Conferentie | Begaafdheid en inclusiever onderwijs; wat kan jij doen?

Kom ook naar de middagconferentie van de projectgroep begaafdheid van het samenwerkingsverband SPPOH op 13 maart 2024. Tijdens de conferentie staan we stil bij wat inclusief onderwijs is en maken we kennis met mooie ontwikkelingen op het gebied van inclusief onderwijs en begaafdheid, er zijn kennissessies en presentaties van scholen met goede voorbeelden van passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband. Na het bijwonen van deze conferentie ben je geïnspireerd hoe je kunt bijdragen aan een inclusieve(re) schooltijd van begaafde leerlingen.