Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij!
Wat kan jij doen?

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat betekent dat er gemiddeld één kind per schoolklas wordt mishandeld. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe weet je nu of jouw vermoeden klopt? Hoe breng je het ter sprake? En wat is dan de volgende stap? Kortom, wat kan jij doen? Antwoorden op deze vragen krijg je tijdens het online symposium ‘Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij!’ op maandag 27 juni 2022.

De inschrijvingen voor het online symposium zijn gesloten!

Heeft u zich ingeschreven, dan ontvangt u vrijdag 24 juni om 09.00 uur per mail uw inloggegevens. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ingrado via info@ingrado.nl .