“Inclusiever in de praktijk”

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigt je graag uit om onze jaarlijkse conferentie bij te wonen. Een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

We stellen met onze samenwerkingspartners uit het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten ook dit jaar weer een rijk en gevarieerd programma samen. Onder het motto ‘Inclusiever in de praktijk’ gaat extra aandacht uit naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Daarnaast hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart naar inclusief onderwijs een prominente plaats.

In de sessies is veel aandacht voor nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma besteedt verder aandacht aan de samenwerking tussen het gespecialiseerd en regulier onderwijs, de bestuurlijke samenwerking in de regio tussen onderwijs en gemeenten, en de internationale kennisbasis op het gebied van inclusief onderwijs. Er is volop gelegenheid om inspiratie en kennis op te doen en ervaringen met elkaar te delen.

Werken aan inclusiever onderwijs: kennis, inspiratie en praktijkvoorbeelden

Na de (creatieve) opening volgt een bijdrage van minister Dennis Wiersma (uitgenodigd), gevolgd door een panelgesprek met onze samenwerkingspartners. Het gesprek richt op de actualiteit (routekaart/werkagenda inclusief onderwijs) en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio.

In de sessies staan het uitwisselen en bespreken van leerervaringen, successen en vraagstukken centraal die aandacht vragen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Daarna volgen drie rondes met circa 30 kortere en langere sessies.

Er zijn sessies met een specifieke focus op:

 • leraren (professionalisering/ondersteuning)
 • schoolleiders en schoolontwikkeling
 • taken van intern begeleiders/zorgcoördinatoren
 • de rol van samenwerkingsverbanden po en vo
 • lerarenopleidingen en voortgezette professionalisering
 • participatie van leerlingen en ouders
 • samenwerken met opvang, gezondheidszorg en jeugdhulp
 • bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en onderwijs

Bovendien zijn er sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen. Je kunt onder andere in gesprek gaan met de ambassadeurs van het platform, met leden van de werkgroep inclusieve onderwijshuisvesting en met vooraanstaande buitenlandse experts op het gebied van inclusief onderwijs. Tevens is er een speciale sessie waarin bestuurlijke en juridische vraagstukken van samenwerking centraal staan.

Voor wie is deze conferentie?

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende, coördinerende of beleidsontwikkelende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Programma in hoofdlijnen

 • 09.15-10.00 uur – Inloop met koffie & thee
 • 10.00-11.15 uur – Opening en plenair deel
  • Welkom & programma
  • Creatieve opening
  • Bijdrage minister Dennis Wiersma (uitgenodigd)
  • Panelgesprek over inclusiever onderwijs
 • 11.15-11.30 uur – Wissel met koffie & thee
 • 11.30-12.30 uur – Keuzesessies ronde 1
 • 12.30-13.45 uur – Lunch met informele ontmoeting
 • 13.45-14.45 uur – Keuzesessies ronde 2
 • 14.45-15.00 uur – Wissel
 • 15.00-16.00 uur – Keuzesessies ronde 3
 • 16.00-17.00 uur – Afsluiting met borrel en muziek

Praktische informatie

Locatie: Spant! Congrescentrum in Bussum
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
(+31) 035 6933 254

Routebeschrijving Google Maps
De OV Reisplanner van 9292.nl
Inschrijven: klikt u hier voor de aanschaf van uw congresticket

Voor vragen over de aanschaf van het congresticket, neem je contact op met WP-events, Wilfred Pol, info@wp-events.nl / (+31) 06 5201 4845.
Neem voor meer informatie over het inhoudelijke programma contact op met Dolf van Veen, dolf.vanveen@ncoj.nl / (+31) 06 3334 8926 of kijk op de website van “Naar Inclusiever Onderwijs”.

Toegankelijkheid & voorzieningen

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Spant.
Het gebouw, de zalen, het podium en het toilet zijn rolstoeltoegankelijk.
Alle zalen hebben een ringleidingsysteem. Voor het plenaire gedeelte van het programma zijn gebarentolken aanwezig.