Inspiratie en samenspel in praktijk en beleid!

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’ in het Spant Congrescentrum in Bussum.

Met onze samenwerkingspartners in het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten is een rijk en gevarieerd programma samengesteld. De focus is daarbij gericht op praktijkvoorbeelden in vooral het primair en voortgezet onderwijs, inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs. Kortom, een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of u nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of zich nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

Hieronder staan beschrijvingen van het grootste deel van de sessies. In mei kunt u het programma met details downloaden. U hoeft pas op de dag van de conferentie uw keuze voor de sessies kenbaar te maken.

Sessies voor PO

 • Focus op ondersteuning én professionalisering van leerkrachten in swv Driegang
 • Inclusief IKC De Ark in Vlaardingen
 • Van exclusie naar inclusie
 • Integratie van opvang, regulier en speciaal onderwijs in Venlo
 • In gesprek met Berdi de Jonge – ambassadeur platform NIO
 • In gesprek met Teun Dekker – ambassadeur platform NIO
 • Inclusief KindCentrum Borgele in Deventer
 • De rol van samenwerkingsverbanden PO bij het werken aan inclusiever onderwijs

Sessies voor VO

 • Leerroute in Lelystad en Connect in Middelharnis
 • In gesprek met Albert Weishaupt – ambassadeur platform NIO
 • In gesprek met Jacobien van Willigen-Van Beijnum – ambassadeur platform NIO
 • Instroomgroepen, integratie- en syntheseklassen – Nunspeet en Drachten
 • Inclusiever onderwijs voor specifieke doelgroepen – Nijmegen
 • De rol van samenwerkingsverbanden VO bij het werken aan inclusiever onderwijs
 • Samen, Succes & Symbiose in Den Bosch
 • Inclusief onderwijs en burgerschapsvorming in het VO

Overige sessies

 • Samenwerking regulier onderwijs met cluster 1 en 2
 • Inclusieve scholenbouw en architectuur
 • Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij werken aan inclusiever onderwijs
 • Lerarenopleidingen en werken aan inclusiever onderwijs
 • Ouders aan het woord
 • Bijdragen van gespecialiseerd onderwijs aan inclusiever regulier onderwijs
 • Technische ondersteuningsmiddelen vanuit Visio
 • Kennisateliers met partners van Platform Naar Inclusiever Onderwijs
 • Kennisatelier met buitenlandse expert Mel Ainscow
 • Kennisatelier met buitenlandse expert Kiki Messiou
 • Kennisatelier met buitenlandse expert Lani Florian
 • Kennisateliers inclusief onderwijs in Nederland
 • Documentaire Altijd Alles Anders

Programma in hoofdlijnen

 • 09.15-10.00 uur – Inloop met koffie & thee
 • 10.00-11.15 uur – Opening en plenair deel
  • Creatieve opening
  • Welkom & programma door Berend Kamphuis (Verus) en Hans Teegelbeckers (VOS/ABB)
  • Panelgesprek Naar Inclusiever Onderwijs
 • 11.15-11.30 uur – Wissel met koffie & thee
 • 11.30-12.30 uur – Keuzesessies ronde 1
 • 12.30-13.45 uur – Lunch met informele ontmoeting
 • 13.45-14.45 uur – Keuzesessies ronde 2
 • 14.45-15.00 uur – Wissel
 • 15.00-16.00 uur – Keuzesessies ronde 3
 • 16.00-17.00 uur – Afsluiting met borrel en muziek

Praktische informatie

Locatie: Spant! Congrescentrum in Bussum
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
(+31) 035 6933 254

Routebeschrijving Google Maps
De OV Reisplanner van 9292.nl
Inschrijven: klikt u hier voor de aanschaf van uw congresticket

Voor vragen over de aanschaf van het congresticket, neemt u contact op met WP-events, Wilfred Pol, info@wp-events.nl / (+31) 06 5201 4845.
Neem voor meer informatie over het inhoudelijke programma contact op met Dolf van Veen, dolf.vanveen@ncoj.nl / (+31) 06 3334 8926 of kijk op de website van “Naar Inclusiever Onderwijs”.

Toegankelijkheid & voorzieningen

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Spant.
Het gebouw, de zalen, het podium en het toilet zijn rolstoeltoegankelijk.
Voor het plenaire gedeelte van het programma zijn gebarentolken aanwezig. Alle zalen hebben een ringleidingsysteem.

De zalen van Spant zijn voorzien van een luchtventilatiesysteem, waardoor er geen recirculatie meer is in de zalen.

We houden de richtlijnen vanuit de overheid met betrekking tot het coronabeleid nauwlettend in de gaten. Vooralsnog kan deze bijeenkomst doorgaan met het vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs. Mocht het begin juni niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen, dan organiseren we deze conferentie in beknopte versie online.