Inspiratie en samenspel in praktijk en beleid!

Op woensdag 1 juni 2022 organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de tweede conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’. Er is een rijk en gevarieerd programma samengesteld.

Dit is een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of u nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of zich nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in het onderwijs en in samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Na de opening volgt een panelgesprek met onze partners in het onderwijs, aanpalende sectoren en gemeenten. We gaan in op de actualiteit en vooral kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. Speciale gast is Francesco Veenstra, de nieuwe Rijksbouwmeester, waarmee het platform samenwerkt op het gebied van passende huisvesting en inclusieve scholenbouw.

We hebben ruim 30 kortere en langere sessies geprogrammeerd met veel schoolvoorbeelden uit het primair en voortgezet onderwijs inclusief bijdragen uit het gespecialiseerd onderwijs. Er zijn sessies met een specifieke focus op onder meer leraren, ouders en leerlingen, op schoolleiders, de ondersteuningsstructuur en professionalisering/opleidingen, en op de rol van samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgpartners en de benodigde bestuurlijke samenwerking.

Daarnaast zijn er sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen en waarin de diverse ambassadeurs van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, de Rijksbouwmeester en buitenlandse experts participeren.

Een greep uit de vele sessies

 • Voorbeelden van inclusieve klas- en schoolpraktijken in het po en vo (draagvlak, ontwerp en implementatie)
 • Inclusieve IKC’s (in o.a. Deventer, Hoorn, Den Bosch, Vlaardingen en Harlingen)
 • Vernieuwde inclusieve aanpakken in vo-scholen (o.a. in Lelystad en Goeree-Overflakkee)
 • Specifieke instroomgroepen, integratieklassen en doorstroomprogramma’s in het vo
 • Participatie van ouders en leerlingen bij het werken aan inclusiever onderwijs
 • Overgang naar het vo vanuit het perspectief van ouders en leerlingen van inclusievere basisscholen
 • Het gespecialiseerd onderwijs en het werken aan inclusiever onderwijs (met o.a. praktijkvoorbeelden uit gespecialiseerde scholen/voorzieningen)
 • Leerervaringen uit praktijkinitiatieven van integratie/samenwerking regulier-speciaal onderwijs voor inclusiever onderwijs
 • Inclusieve scholenbouw/passende huisvesting: pedagogiek en architectuur
 • Samenspel van gemeenten en onderwijs bij werken aan inclusiever onderwijs (OOGO-agenda inclusiever onderwijs en jeugd)
 • Toerusting en professionalisering van o.a. schoolleiders, leraren en zorgcoördinatoren/intern begeleiders en de rol van opleidingen
 • Rol van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden po en vo bij ontwikkeling inclusiever onderwijs

Programma in hoofdlijnen

 • 09.15-10.00 uur – Inloop met koffie & thee
 • 10.00-11.15 uur – Opening en plenair deel
  • Creatieve opening
  • Welkom & programma door Berend Kamphuis (Verus) en Hans Teegelbeckers (VOS/ABB)
  • Panelgesprek Naar Inclusiever Onderwijs
 • 11.15-11.30 uur – Wissel met koffie & thee
 • 11.30-12.30 uur – Keuzesessies ronde 1
 • 12.30-13.45 uur – Lunch met informele ontmoeting
 • 13.45-14.45 uur – Keuzesessies ronde 2
 • 14.45-15.00 uur – Wissel
 • 15.00-16.00 uur – Keuzesessies ronde 3
 • 16.00-17.00 uur – Afsluiting met borrel en muziek

Praktische informatie

Locatie: Spant! Congrescentrum in Bussum
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
(+31) 035 6933 254

Routebeschrijving Google Maps
De OV Reisplanner van 9292.nl
Inschrijven: klikt u hier voor de aanschaf van uw congresticket

Voor vragen over de aanschaf van het congresticket, neemt u contact op met WP-events, Wilfred Pol, info@wp-events.nl / (+31) 06 5201 4845.
Neem voor meer informatie over het inhoudelijke programma contact op met Dolf van Veen, dolf.vanveen@ncoj.nl / (+31) 06 3334 8926 of kijk op de website van “Naar Inclusiever Onderwijs”.

Toegankelijkheid & voorzieningen

Er is voldoende parkeergelegenheid bij het Spant.
Het gebouw, de zalen, het podium en het toilet zijn rolstoeltoegankelijk.
Voor het plenaire gedeelte van het programma zijn gebarentolken aanwezig. Alle zalen hebben een ringleidingsysteem.

De zalen van Spant zijn voorzien van een luchtventilatiesysteem, waardoor er geen recirculatie meer is in de zalen.

We houden de richtlijnen vanuit de overheid met betrekking tot het coronabeleid nauwlettend in de gaten. Vooralsnog kan deze bijeenkomst doorgaan met het vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs. Mocht het begin juni niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen, dan organiseren we deze conferentie in beknopte versie online.