Bijdrageformulier | Nederlands Congres Schoolaanwezigheid: Geïnspireerd aan de slag!

Lever een bijdrage
Om dit congres tot een succes te maken hebben we jouw bijdrage nodig. Wij verwelkomen prikkelende programmabijdragen die de deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties kunnen brengen. Elk programmaonderdeel tijdens het congres duurt 90 minuten. Afhankelijk van de vorm maken wij soms combinaties van meerdere inbrengers per werkvorm. Je kan een bijdrage voor het Nederlands Congres Schoolaanwezigheid indienen tot en met vrijdag 16 juni.

Klik hier om de toelichting op de werkvormen die hieronder zijn weergegeven in te zien.